Årets beste boligprosjekt 2016

Asheimtunet på Sandnes

Jadarhus med hovedkontor på Forus står bak, og legger ikke skjul på at det betyr mye både for organisasjonen og omdømmet å få en slik utmerkelse i konkurranse med aktører i hele landet.

– Asheimtunet har fått et særpreg, ligger tett opp til aktivt landbruk og tar vare på noe av tunstrukturen som du finner på gårdsbrukene. Dessuten er det en litt uvanlig kombinasjon av boliger for alle generasjoner her, sier markedssjef Arild Slettebø til Aftenbladet.

– Vi legger store ressurser inn for å utvikle nye prosjekt, derfor er det ekstra kjekt å bli anerkjent av hele bransjen, tilføyer Slettebø.

Forbilde for næringen

Boligprodusentenes landsforening og de største leverandørene står bak kåringen, og har som mål å fremheve prosjekt som blir forbilde for hele næringen.

Les mer av saken hos Aftenbladet.no

Byggmesteren.as:
Gratulerer jadarhus med årets boligprosjekt