Arkitektur med miljøgevinst

I samarbeid med Husbanken, Sintef, Enova og Byggforsk har Jadarhus utviklet Isobo Aktiv, en ny type lavenergihus som både er mer miljøvennlig, har bedre inneklima og lavere oppvarmingsutgifter enn tradisjonelle hus. En bolig bygget i Sandnes tester ut passive og aktive energiløsninger. – Prosjektet er et godt eksempel på hva arkitekter med god miljøkompetanse kan skape, mener arkitekt Per Anda i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Les saken her (pdf)

Kilde: Byggmakker