Gjesdal Kommune

Bedriftsbesøk Jadarhus Gjesdal

Torsdag 4. september var det igjen tid for bedriftsbesøk. Denne gangen tok ordfører Frode Fjeldsbø, rådmann Knut Underbakke og næringsansvarlig André Andreassen turen til Jadarhus Gjesdal. Her ble vi møtt av Rune Hatlestad (adm.dir. i Jadarhus Gruppen) og Kjell Madland (daglig leder i Jadarhus Gjesdal) i selskapets lokaler på Opstad.

Historien

Det første Jadarhus selskapet ble stiftet i 1995, og gruppen er med sine 19 år relativt unge. De første årene var hovedfokus knyttet til å bygge enkelthus på andres tomter, men etter hvert innså man at for å sikre videre vekst måtte man tenke annerledes. Dette innebar en satsning på rehabilitering, storkundemarkedet og utvikling av egne boligområder. Når man i dag ser på omsetningen er kun 5 % relatert til bygging av enkelthus på andres tomter som man opprinnelig startet med.

I 2005 kjøpte Jadarhus Gruppen Gjesdal Bygg, som igjen endret navn til Jadarhus Gjesdal AS. Jadarhus Gjesdal har i dag 30 ansatte (ca 170 i gruppen) og en omsetning på ca 200 mnok noe som utgjør ca 25% av total omsetning i Jadarhus-gruppen. Man har et godt samarbeid med både NAV og Gjesdal Ungdomsskole, og selskapet tilbyr både praksis- og lærlingplasser.

Fokus på kundetilfredshet

Jadarhus er opptatt av å ha en høy kundetilfredsshet blant sine kunder. For å sikre at man ivareta dette på sikt gjennomføreres derfor kundeundersøkelser på alle salg. Man er også opptatt av å utvikle velfungerende felt, både med tanke på demografi og estetikk. Med bakgrunn i dette legges feltene opp med en variert sammensetning av boliger som henger sammen visuelt, og man sørger for tilstrekkelig med grøntarealer.

Dagens aktivitet

Jadarhus Gjesdal nærmer seg nå en sluttfase for C1 feltet i Solbakkane på Ålgård, og har startet med opparbeidelse av C2 feltet. I tillegg arbeider Jadarhus Gjesdal blant annet med områder på Grøde og Gilja. Selskapet er nå i en fase hvor man vurdere den videre veien ift utbyggingen i Kodlidalen, hvor infrastruktur er et sentralt tema, noe som ble diskutert i møtet.

 

Begge parter var godt fornøyd med møtet, og kommunen takker for en interessant og nyttig diskusjon.

Les mer på Gjesdal Kommunes webside

Kilde: www.gjesdal.kommune.no