September - 2017

Byggestatus – Asheimtunet

BK11:
Vi ligger godt an ifht opprinnelig fremdriftsplan.
Vinduene er på plass og huset er stort sett ferdig utvendig.
Innvendig er de tekniske fagene ferdig slik at vi har kommet godt i gang med gipsing.
Vi vil være klar til å starte opp med maling og egeninnsats til uke 41.

BK12:
Vinduer og takpanner er på plass.
Tre boder er reist.
Innvendig er lydvegger klare og vi holder på med innervegger.

Se relaterte byggestatuser: