September - 2018

Byggestatus – Karlsminnegate & Solbakkane

Utgraving i kjeller – Karlsminnesgate.

Byggestatus bilder fra Solbakkane.