Flate tak redder utsikten

SAMMEN MED en søster og en bror arvet Kirsten Natvig Rusdal bestemors gamle hus på Hinna. Det ble revet og tomta delt i tre. Utfordringen ble dermed å planlegge nybyggene slik at de ikke stjal utsikt fra hverandre. Et skrånende terreng hjelper godt, og hustypen ble avgjørende. Kirsten hadde ikke noe spesielt forhold til funkishus fra før, men de flate takene gjør at panoramautsikten over Gandsfjorden reddes. I dag bor søstrene og deres familier i hvert sitt hvitmalte funkishus, mens brorens tomt ligger klar i påvente av bygging. Søsteren har en siktelinje over Kirstens tak, som igjen vil kunne se over brorens hus når det kommer.

Les pdf saken her.