Her planlegges 65 boliger

Hvis alt går utbyggernesvei, kan byggingen av 65 nye boliger i Oltedal starte neste år.

BOLIGUTBYGGING: I fjor kjøpte Jadarhus Gjesdal og Nordbohus et område på rundt 30 dekar bak Gjestal spinneri på Oltedal. De to partene opprettet selskapet Grøde as og samarbeider om utbyggingen. Prosjekteringsarbeidet står Norconsult for, og arbeidet med reguleringsplanen har pågått siden de to byggefirmaene kjøpte området.

– Vi ser for oss rundt 65 boliger i området, opplyser Morten Braut, daglig leder i Grøde as og ansatt i Jadarhus Gjesdal. Foreløpig kjenner han ikke prisen på boligene. Den vil utbyggerne angi når de kjenner rekkefølgekravene fra kommunen, og når de har fått inn anbudene på opparbeidingen av området.

– Vi må vite hvor mye av den tekniske infrastrukturen som må på plass, før vi kan sette noen pris.

Flomsone stjal tomter

De 65 boligene er antallet etter at 15 boliger er trukket fra det opprinnelige antallet. Disse forsvant fra de opprinnelige planene på grunn av flomsikring av de to bekkene som renner gjennom området. Grøde as måtte inkludere en flomsikkerhetssone som tar høyde for en 200-årsflom i planene. Det førte til at de opprinnelige 37 målene ble redusert.

– Flomsona førte til at 6,6 mål forsvant fra området vårt. Dette tilsvarer 15 boligenheter. Det er
klart vi taper penger på det, sier Braut, som ikke forutså innskrenkningen da tomtekjøpet ble gjort.

Håper på start neste år
For øyeblikket arbeider utbyggerne med å få ferdig reguleringsplanen for området. Det handler blant annet om å få til en avkjørsel til det nye feltet fra Seldalsveien, eller fylkesvei 508, som skal tåle den framtidige utbyggingen. – Vi hadde et møte med representanter for Grøde as i forrige uke. Det resulterte i en avgjørelse om at de må justere på skissa de har levert over adkomstveien til feltet fra Seldalsveien, forteller Erling Gundersen, fagansvarlig for plan og byggesaker i Gjesdal kommune. Partene må bli enige om hvor avkjørselen skal ligge, og hvor mange boliger den skal betjene.

– Vi skal ha en ny runde med Statens vegvesen på avkjørselen, informerer Braut.
Dersom utbyggernes plan over avkjørselen blir godkjent, håper Braut at de kan starte byggingen i løpet av neste år. Han antar at byggetida blir rundt halvannet år.

Framtidige planer
En annen faktor som de involverte i Grøde as gjerne skulle visst mer om, var hvilke framtidsplaner kommunen har for området rundt de 37 målene som utbyggerne fikk kjøpe på Grøde.

– Dersom det viser seg at det kommer flere boliger rundt dem som i første omgang skal bygges, ville det vært praktisk for oss å vite dette i planleggingen, mener Braut.

Hvis Grøde as skal bygge en avkjørsel og bygge opp infrastruktur som i framtida skal brukes av mange flere enn dem som Grøde as i første omgang bygger for, vil det være nyttig å vite, mener Braut. Hvem får i så fall bygge resten av boligene, og hvem tar kostnaden med infrastruktur til eventuelle framtidige boliger?

Usikkert hvor boligene kommer
Ifølge Gundersen ser Gjesdal kommune på Grøde som det store, framtidige feltet i Oltedal, et felt som skal vare lenge. Det som imidlertid ennå ikke er avgjort, er i hvilken retning feltet skal utvides. Blir det oppover langs Seldalsveien, eller blir det nedover mot dalen?

Avgjørelsen om hvor avkjørselen skal ligge, ville vært enklere å ta dersom utbyggerne hadde visst hvor boligene kom, mener Braut. Terrenget rundt området som er solgt til Grøde as, eies av private grunneiere. Om utbyggerne får kjøpe mer jord, er usikkert.

I løpet av denne kommunestyreperioden, altså innen to år, er planen at kommunen skal ha revidert planen som sier hvor

Les saken her (pdf)

Kilde: Gjesdalbuen.no