Leiligheter på eldres premisser

Leiligheter Sørbø Hove

Når Jadarhus snart legger ut 45 boenheter for salg for seniorer på Sørbø Hove er prosjektet basert på tilbakemedlinger fra folk i målgruppen.

Seniorboliger: Det er sandnes Tomteselskap som har solgt tomeområdet til Jadarhus under betingelse av at det bygges seniorboliger.
Konseptet er en videreføring av den såkalte Sandnesmodellen der tomteselskapet kjøper inn arealer, annlegger vei og kloakk og så selger ferdigregulert tomter til private utbyggere.
Ulike firma konkurrerer så om å få bygge på tomtene og et av argumentene er lavest pris på de ferdige boligene.

Les saken i Sandnesposten (pdf)