Garantert energieffektive

Boligsjekk fra A til Å

I løpet av et vanlig år bygger vi i underkant av 200 boliger. Hver eneste en sjekkes grundig – fra første spadetak til nøkkelen står i døren. Våre egne kontrollrutiner er i dag blant bransjens strengeste. Det er vi fornøyd med, for da vet vi at kunden blir fornøyd.

isobo_energi

Du får ikke flytte inn…

… før boligen er godkjent etter vårt kvalitetssystem. Vår interne kvalitetssikring består av en rekke tester og kontroller gjennom hele byggeperioden. For eksempel sjekker byggeleder for 54 kontrollpunkter som involverer tømmerarbeidet, det elektriske, ventilasjon og mye mer.

To lekkasjemålinger = tette boliger

Alle hus lekker varme/energi. For å sikre at våre boliger lekker minst mulig, og alltid godt under myndighetenes krav, lekkasjemåler vi hver eneste bolig to ganger. Første gang tidlig i prosessen, andre gang rett før innflytting. Resultatet: Ingen trekk i våre boliger. Bedre inneklima og lavere strømregninger.