Isobo Aktiv

7 trinn

Solfanger
Varmtvann og romoppvarming
Boligen har fire solfangere som utgjør ca 8 m2.
Beregnes å dekke 50 % av varmtvannsbehovet og 10 % av romopp-varmingen ved hjelp av radiatorer og gulvvarme i bad.

Varmepumpe
Varmtvann og romoppvarming
Luft-til-vann-varmepumpe bruker uteluften til å varme opp vann til forbruk og til radiatorer/gulvvarme.
Beregnes å dekke 40 % av varmtvannsbehovet og 85 % av romopp-varmingen ved hjelp av radiatorer og gulvvarme i bad.

Jordkollektor
Forhåndsoppvarmet eller forhåndsavkjølt luft
En jordvarmefanger med et rørsystem som er plassert under huset.
Den er koblet til ventilasjonsanlegget med sikte på økt effektivitet og jevnere temperatur i huset.
På kalde dager forhåndsvarmes inntaksluften til ventilasjonsanlegget, slik at dette bruker mindre energi for å varme opp luften som sendes inn i huset.
På varme dager avkjøles inntaksluften til ventilasjonsanlegget, slik at luften som sendes inn i huset, har lavere temperatur enn normalt.

Balansert ventilasjon
Frisk luft og minimalt varmetap
Det benyttes et svært effektivt ventilasjonsanlegg, som har en virkningsgrad over 90 %.

Varmtvannsenhet
Forhåndsoppvarmet vann fra solfanger og varmepumpe
Enheten der varmen som produseres av solfangere og varme-pumpen lagres har en tank for varmt forbruksvann og en tank for oppvarmingssystemet i huset.
Aktiv styring av varmtvannsenheten sikrer at energi fra den mest miljøvennlige kilden prioriteres.

Intelligente vinduer og solavskjerming
Lys og ventilasjon skaper et optimalt inneklima
Utvendig solskjerming av utvalgte vinduer med individuell, aktiv styring.
Aktivt styresystem for åpning og lukking av utvalgte vinduer for ventilasjon.

Solcellepaneler
Boligen har 8 felt med Solcellepanelsystem type  Gevity™ som er integrert i taket i spesialbygde rammer som er ventilert slik at temperaturen og effekten til panelene optimaliseres. Hvert Solcellepanel har en effekt på 160 wp og totalt 1,28 kwp for alle 8 panelene. Panelene vil produsere ca 1230 kWh per år, som utgjør ca 17% av elek-trisitetsbehovet til lys og utstyr over året. Overskuddsproduksjonen “selges” tilbake til energileverandøren.

Utfordringen
Et aktivt hus bidrar til en bærekraftig utvikling på flere måter:
Ved å skape balanse mellom energiforbruk og produksjon
Bomiljøet i huset: inneklima, funksjon og helse
Ved å skape en opplevelse i og rundt huset