Isobo Aktiv

Aktiv-huset

Et initiativ som støttes av VELUX-gruppen.

Energiutfordringen er at ca. 40 % av all produsert energi forbrukes av bygninger (europeiske tall). Det totale energiforbruket gjennom hele levetiden til bygningen er en viktig faktor for utfordringene med klima-endringer og forsyningssikkerhet og når det gjelder å redusere det globale energiforbruket.

Utfordringen med inneklima er at vi tilbringer 90 % av tiden innendørs, mens mindre enn 30 % av bygningsmassen bidrar til eller har et sunt inneklima. Vi trenger frisk luft og dagslys, også når vi oppholder oss innendørs. Det har gunstig effekt på helse og velvære og på vår evne til å lære.

Miljøutfordringen er at selv om utfordring-ene er globale, er det store forskjeller mellom lokale miljøer, og mange nåværende løsninger er bare bærekraftige innenfor faste parametere. Vi trenger en fordomsfri tilnærming til fleksible løsninger som tar hensyn til lokale variasjoner i kultur og infrastruktur variasjoner.

Aktiv -hus oppfyller fremtidens krav til bærekraftige bygninger og er utviklet med fokus på helse og komfort for dem som skal bo i huset.

Det er utformet for å tilpasse seg lokale forhold og bruker i høy grad naturlige ressurser for å være CO²-nøytralt.

VELUX-gruppen er en ledende aktør i Aktiv-hus Alliance, et internasjonalt konsortium av selskaper som samarbeider om Aktiv-hus, et konsept som skal oppfylle fremtidens krav til bærekraftige bygninger. Et Aktiv-hus er utviklet med fokus på helse og komfort for dem som bor og arbeider der, og skal tilpasse seg lokale forhold samt utnytte ressurser som gjør bygningen CO2-nøytral.

Aktiv-hus er en visjon om bygninger som legger til rette for et sunnere og mer komfortabelt liv for dem som bor i huset, uten at det bidrar til klimaendringer – men tvert imot bidrar til en renere, sunnere og tryggere verden.
Aktiv-hus-visjonen definerer svært ambisiøse og langsiktige mål for fremtidens bygningsmasse.

Formålet med visjonen er å samle interesserte aktører rundt en balansert og helhetlig tilnærming til bygningsdesign og energieffektivitet, samt å legge til rette for samarbeid om f.eks. byggeprosjekter, produktutvikling, forskningsinitiativer og ytelsesmål som kan bidra til å oppfylle visjonen.

Aktiv-hus definerer et mål om hvordan bygninger kan utformes og renoveres for å bidra positivt til helse og velvære gjennom å fokusere på inne- og utemiljøet og bruk av fornybar energi. Et Aktiv -hus evalueres på grunnlag av balansen mellom energiforbruk, inneklima og påvirkning på miljøet.

www.activehouse.info og  www.velux.com