Isobo Aktiv

En løsning

Seniorforsker Torer Berg fra SINTEF Bygg-forsk er ikke i tvil; nordmenn er altfor bortskjemte med lave strømpriser. Han forventer betydelige prisstigninger i årene som kommer, hovedsakelig fordi politikerne vil gjøre oss bevisste på å spare energi.

− Sammenliknet med resten av Europa har vi lave energipriser. Men vi kan ikke fortsette på denne måten. Det er derfor svært viktig at byggebransjen tilbyr energiløsninger, slik Jadarhus gjør med ISOBO Aktiv, sier seniorforskeren. ISOBO Aktiv har mer isolasjon i vegger, gulv og tak, en lufttett konstruksjon og vinduer med mindre varmetap. Men vil ikke slike hus bli for tette?
− Svaret er balansert ventilasjon. Vi må ha kontroll over hva som kommer inn i og går ut av huset, og ventilasjonsanlegget må utnytte varmen i luften.

Mange tror at vi snart vil bygge lavenergihus som genererer sin egen varme, slik at vi ikke vil trenge varmekilder. Lavenergihus vil bruke jordvarme og varme fra elektronikken i huset, svarer Berg. Mange huskjøpere sparer så mye de kan for å realisere drømmen om eget hus.

− ISOBO Aktiv er ett av de mest fornuftige huskjøpene man kan gjøre. Denne investeringen betaler seg selv allerede det første året i form av lavere energikostnader.

Annenhåndsverdien vil dessuten bli mye høyere med ISOBO Aktiv, sier Berg. Seniorforskeren har lenge samarbeidet med Jadarhus og synes at selskapet har riktig fokus.

− Jadarhus har i mange år vært langt fremme når det gjelder energisparing i byggebransjen. Jadarhus ligger f.eks. alltid et skritt foran lovgivningen på området. Det var tilfellet både i 2003, og da de nye reglene kom i 2009. Det viser at de tar energisparing på alvor, sier SINTEF-forskeren.