Isobo Aktiv

Energi

Alle utvendige konstruksjonselementer er bedre isolert enn loven krever (tak, utvendige vegger, bjelkelag mot den utvendige delen av første etasje).

– Solide konstruksjoner krever ikke mer vedlikehold enn vanlige konstruksjoner (passive mål).
Konstruksjonen er syv ganger tettere enn minimumskravene som er i TEK-10.

– Hindrer luftlekkasje gjennom ulike deler av konstruksjonen.

– Hindrer trekk gjennom gulv.

– Samme temperatur ved veggene som midt i rommet.

– Kontrollerte luftstrømmer i huset.
Konstruksjonen har bedre isolasjon enn det som kreves i et vanlig hus. Dette tilsvarer en 30 % høyere U-verdi.

– Hindrer kuldebroer ved vindusoverflater. Du kan sitte like ved vinduet uten å fryse. Takvinduer slipper mer lys inn i huset og sørger for god ventilasjon.

– Et takvindu gir bedre og behageligere lys og sparer energi ved å redusere behovet for elektrisk lys.

– Et takvindu slipper inn dobbelt så mye lys som et vindu på en vertikal vegg.

– Det brukes mindre energi til belysning i et passivt hus / lavenergihus. Derfor er det benyttet LED-belysning.

– Det anbefales å bruke lavenergiutstyr / hvitevarer med en gunstig energiklassifisering (A+ eller A++).

– Boligen har en smarthus-teknologi som kan fjernstyre bl.a. lys og varme ved behov via smart-telefon.

For å redusere CO²-utslippet og forbedre energieffektiviteten må huset betraktes som en helhet, ikke bare som summen av komponent-ene det består av. Energieffektivitet er en integrert del av planleggingen av huset, og tilgjengelige naturressurser som sol og luft utnyttes maksimalt.

Vinduer må f.eks. betraktes som energikilder. De må plasseres strategisk riktig, slik at de bidrar med oppvarming og naturlig ventilasjon.

En fleksibel bygningsinnpakning vil hindre at det blir for varmt og for skarpt lys når solen står høyt på himmelen. Derfor er VELUX-takvinduene utstyrt med elektriske markiser – som enten styres av brukerne eller av det helautomatiske styringssystemet io-home-
control®.

VELUX-solfangerne er integrert i det sørvendte taket på ISOBO Aktiv-huset og sørger for oppvarming av vann (+ romoppvarming).

VELUX-solfangerne kan vanligvis generere inntil 70 % av energien som kreves for produksjon av varmtvann.