Isobo Aktiv

Inneklima

Så mye dagslys og så god ventilasjon som mulig er forutsetninger for den optimale innendørskomforten og det minimale energiforbruket som kreves i fremtiden.

I en verden med økende helseproblemer (delvis på grunn av økende allergiproblemer) er inneklimaet en viktig faktor når bygninger skal utformes.

Flere studier viser at dagslys har en positiv effekt på helse, produktivitet, barns læreevne og velvære generelt. På samme måte vil frisk luft via naturlig ventilasjon være avgjørende for å skape et sunt inneklima og redusere konsekvensene av giftige utslipp fra for eksempel elektronisk utstyr og kjemikalier i bygningen – noe som vil redusere risikoen for å utvikle allergier.

Fysisk velvære, høy produktivitet og effektiv læring henger sammen med et sunt inne-klima. Derfor vil et optimalt inneklima alltid være verdifullt for elever og lærere. Senteret for inneklima og energi ved Danmarks Tekniske Universitet har vist at elever i offentlige skoler kan tilegne seg den samme kunnskapen på seks år som de i dag bruker syv år på, dersom inneklimaet er optimalt. De to viktigste forutsetningene for et behagelig inneklima er god ventilasjon og en komfortabel romtemperatur.

Automatisk styring av den naturlige ventilasjonen og innetemperaturen i et ISOBO Aktiv-hus er basert på et helautomatisk styringssystem av typen io-home-control®. Dette systemet styrer alle de strategisk plasserte
VELUX-takvinduene og solskjermingen.

VELUX Aktiv-klimakontrollen gir klimastyringen i bolighus en helt ny dimensjon ved å åpne og lukke vinduer og solskjermingssystemer automatisk etter hvert som sollyset og temperaturen endrer seg.

Alt i alt innebærer de elektriske VELUX-produktene nye løsninger for bedre komfort i hjemmet, energisparing, sikkerhet og inneklimakontroll.

Integrasjon
Alle io-homecontrol®-komponentene i huset snakker samme språk. Samme fjernkontroll styrer alt – åpner, lukker, lufter, slår varmen på eller av osv. Du kan gjøre hva du vil, hvor du vil i hjemmet ditt, selv når du er borte.

Øyeblikkelig tilbakemelding
Alle brukerkommandoer kontrolleres og bekreftes med et lydsignal eller et visuelt signal. Du kan når som helst kontrollere statusen for huset eller en komponent i huset (åpen/lukket, på/av).

Enkelt og rimelig
Det er ikke nødvendig å installere et sentralt betjeningspanel eller legge opp et ekstra ledningsnett; alt du trenger er strøm til komponentene. Alle io-homecontrol®-komponenter er enkle å installere, uten tilleggskostnader.

Den praktiske fjernkontrollen gjør det enkelt å opprettholde et komfortabelt inneklima.
VELUX automasjonsløsninger for hjemmet, basert på io-homecontrol®, gir deg lys, frisk luft og optimal utnyttelse av plassen – alt med et knappetrykk.

Vi har mer enn 30 års erfaring med å styre vinduer, persienner og markiser med et knappetrykk – og løsningene fungerer stille og effektivt.

Vårt hovedfokus har alltid vært å gjøre våre elektriske løsninger enkle å installere, bruke og oppgradere. Utviklingen av INTEGRA®, verdens første komplette elektriske vindu, er et av de mest spennende resultatene.