Ledige stillinger hos Jadarhus

Jadarhus

SALGS- OG MARKEDSSJEF – JADARHUS AS

Jadarhus søker salgs- og markedssjef til å videreutvikle den solide posisjonen
selskapet har opparbeidet i regionen gjennom mange år.

Byggebransjen lokalt har hatt litt tøffere tider, altså en perfekt timing for å tenke offensivt. Vi bygger nye boliger på egne felt. Vi har store prosjekter som er midt i livet, nye spennende felt med flott arkitektur som rulles ut nå, og attraktive tomter som gjør fremtiden lys. Som vår salgs- og markedssjef får du være med å ta en av regionens ledende boligbyggere inn i en stadig mer digital verden. Det er utfordrende, men aller mest spennende!

Arbeidsoppgaver
• Utarbeidelse og gjennomføring av selskapets markedsplaner, herunder analyser av trender, demografisk utvikling etc.
• Ledelse av salgsavdelingen med budsjettansvar, samt operativt ansvar i salgsaktiviteter.
• Aktiv medspiller i beslutningsfasen for nye tomteområder.
• Ansvarlig for selskapets løpende oppdatering av designmanual og grafisk profil.
• Ansvarlig for selskapets videreutvikling av kundeprosesser, herunder nødvendig digitalisering etc.
• Deltakelse i ledergruppa.

Vi søker etter en person
• Som begeistrer og liker å jobbe med mennesker.
• Som er analytisk og strukturert.
• Som har gjennomføringsevne og er opptatt av resultater.
• Som har minimum 5 års erfaring fra salg av kapitalvarer, fortrinnsvis boliger.
• Som har utdannelse innen markedsføring.
• Som har kunnskap om og interesse for sosiale medier og digitale kommunikasjonskanaler.
• Lang erfaring kan kompensere manglende formell bakgrunn.

For nærmere informasjon, kontakt konsernsjef Rune Hatlestad på mobil 95 87 55 90 eller epost rune.hatlestad@jadarhus.no

Søknadsfrist er 16. mars.

Jadarhus AS er en ledende boligbygger i Stavangerregionen. Jadarhus AS driver med utvikling og salg av boliger i egenregi på Nord-Jæren samt ytre deler av Ryfylke. Tomteutviklingen skjer delvis direkte gjennom Jadarhus AS, og delvis gjennom deleide datterselskap. Søsterselskapet Jadarhus Bygg AS er konsernets entreprenørselskap, som driver i fremmedregi både innen privat- og proffmarkedet. Selskapet ble etablert i 1995 og er en del av Jadarhus Gruppen AS.

DAGLIG LEDER – JADARHUS AS

Jadarhus AS søker daglig leder til å videreutvikle den solide posisjonen selskapet har opparbeidet i regionen gjennom mange år. I tillegg til den daglige ledelsen av Jadarhus AS, vil daglig leder også representere våre interesser gjennom styrearbeid i de deleide selskapene.

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:
– relevant høyere teknisk utdannelse eventuelt i kombinasjon med økonomisk utdannelse
– ledererfaring, fortrinnsvis med bransjekunnskap
– kunnskap om og evne til strategisk planlegging og ledelse
– god forretnings- og økonomiforståelse
– tar initiativ til og driver forbedringsprosesser
– gode samarbeidsegenskaper, godt humør og evne til å skape tillit og gode relasjoner

Kontakt konsernsjef Rune Hatlestad på mobil 958 75 590 eller rune.hatlestad@jadarhus.no for nærmere informasjon om stillingen

Søknadsfrist er 01. desember.

Jadarhus AS er en ledende boligbygger i Stavangerregionen. Jadarhus AS driver med utvikling og salg av boliger i egenregi på Nord-Jæren samt ytre deler av Ryfylke. Tomteutviklingen skjer delvis direkte gjennom Jadarhus AS, og delvis gjennom deleide datterselskap. Søsterselskapet Jadarhus Bygg AS er konsernets entreprenørselskap, som driver i fremmedregi både innen privat- og proffmarkedet. Selskapet ble etablert i 1995 og er en del av Jadarhus Gruppen AS.