Ledige stillinger hos Jadarhus

Jadarhus

DAGLIG LEDER JADARHUS AS

Jadarhus AS søker daglig leder til å videreutvikle den solide posisjonen selskapet har opparbeidet i regionen gjennom mange år. I tillegg til den daglige ledelsen av Jadarhus AS, vil daglig leder også representere våre interesser gjennom styrearbeid i de deleide selskapene.

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

– relevant høyere teknisk utdannelse eventuelt i kombinasjon med økonomisk utdannelse

– ledererfaring, fortrinnsvis med bransjekunnskap

– kunnskap om og evne til strategisk planlegging og ledelse

– god forretnings- og økonomiforståelse

– tar initiativ til og driver forbedringsprosesser

– gode samarbeidsegenskaper, godt humør og evne til å skape tillit og gode relasjoner

Kontakt konsernsjef Rune Hatlestad på mobil 958 75 590 eller rune.hatlestad@jadarhus.no for nærmere informasjon om stillingen

Søknadsfrist er 01. desember.

Jadarhus AS er en ledende boligbygger i Stavangerregionen. Jadarhus AS driver med utvikling og salg av boliger i egenregi på Nord-Jæren samt ytre deler av Ryfylke. Tomteutviklingen skjer delvis direkte gjennom Jadarhus AS, og delvis gjennom deleide datterselskap. Søsterselskapet Jadarhus Bygg AS er konsernets entreprenørselskap, som driver i fremmedregi både innen privat- og proffmarkedet. Selskapet ble etablert i 1995 og er en del av Jadarhus Gruppen AS.