Personvernerklæring

Denne Personvernerklæring gir informasjon om hvordan Jadarhus Gruppen AS behandler personopplysninger, bl.a. på denne nettsiden.

Behandling av personopplysninger i Jadarhus Gruppen AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss som leverandør, ved å bestille varer fra oss eller på annen måte vil Jadarhus Gruppen AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som behandles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Hvorfor vi samler inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og behandler personopplysninger til ulike formål avhengig av bakgrunnen for behandlingen og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  • Besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor vi vil behandle navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

  • Vi behandler personopplysninger for kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere, samt potensielle kunder og leverandører. Opplysningene som behandles er begrenset til kontaktinformasjon, og behandlingen skjer på grunnlag av interesseavveining, hvor vi har vurdert at vi har berettiget interesse for behandlingen av kontaktopplysningene, og etter vår vurdering så går ikke disse interessene ut over hensynet til de registrertes personvernrettigheter.

  • Informasjonen du gir oss om deg gjennom enten eksplisitt samtykke (ved å frivillig oppgi kontaktinformasjonen din i skjemaer for å kontakte oss, melde deg på nyhetsbrev eller bestille fra oss) eller frivillig implisitt samtykke (ved å godta bruk av cookies som du gjør ved å bruke nettsiden vår, med mindre du har skrudd av dette) blir samlet og brukt separat.

  • Følgende opplysninger blir lagret i vårt saks/arkivsystem og kundesystem:

    • Kundenavn, adresse, telefonnummer

    • For autogirokunder: kontonummer

  • Kontaktinformasjon (om oppgitt) blir sammen med eventuelle beskjeder/bestillinger fra deg som mottas på nettsiden og som sendes til den ansvarlige i Jadarhus Gruppen AS eller en innleid tredjepart med taushetsplikt som mellomledd, som besvarer henvendelsen med riktig oppfølging. Om vi har mer relevant å meddele etter besvarelsen på din besvarelse tar vi kontakt ved å bruke kontaktinformasjonen du har oppgitt. Du kan gi beskjed på post@jadarhus.no om du ikke ønsker dette.


Opplysningene som sendes gjennom e-post direkte eller skrives inn i kontaktskjema blir lagret for å yte den aktuelle servicen. Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post eller gjennom skjema på nettsidene våre.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Jadarhus Gruppen AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid og sletting

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Ønsker du at vi sletter informasjonen om deg, så vil dette gjøres i den utstrekning vi har anledning til dette og ikke har plikt til å fortsatt oppbevare informasjonen, f eks. etter regnskapsreglene.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn og retting (samt sletting, se ovenfor) i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger i henhold til norsk lov.

Om du bare ønsker å slutte å motta kommunikasjon fra oss, kan du formidle dette til oss. Vi beholder retten til å kontakte deg gjennom annen kontaktinformasjon (om noe) for å snakke med deg om hvilke måter du ønsker at vi behandler dine opplysninger videre dersom det er aktuelt.

All informasjon som oppgis til oss gis helt frivillig, enten den oppgis eksplisitt eller implisitt.

Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.


For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktinformasjon nedenfor. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.


Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

 

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Ta kontakt per e-post på post@jadarhus.no eller per telefon på 958 00 300 for alle henvendelser angående vår behandling av personopplysninger.


Behandlingsansvarlig: Jadarhus Gruppen AS


Personopplysningene på denne siden ble sist oppdatert 05.02.19.


Hovedansvarlig for behandling av personopplysninger er daglig leder ved Jadarhus Gruppen AS. Opplysninger behandles i henhold til aktuelle lover og formålene du tillater gjennom eksplisitt og implisitt samtykke eller i tråd med aktuelle behandlingsgrunnlag.

 

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.


Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

Denne nettsiden bruker cookies

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som nettstedet du besøker lagrer på datamaskinen. Informasjonskapsler blir brukt for å gi besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i en informasjonskapsel kan bli brukt til å spore internettbruken din.


I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven), må alle besøkende på et nettsted som benytter informasjonskapsler ha tilgang til informasjon om at nettstedet benytter informasjonskapsler. De må også ha tilgang til informasjon om årsaken til at de blir brukt. Besøkende må også godkjenne at informasjonskapsler blir benyttet. Godkjenningen gjøres gjennom innstillingene i nettleseren.


Hvis du ønsker at cookies skal avvises, så kan du endre innstillingene i nettleseren slik at du enten blokkerer informasjonskapsler fra å bli lastet ned automatisk, eller at du får et valg om å laste ned hver enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsler som har blitt lastet ned tidligere kan også slettes av nettleseren.

Slik admininstrerer du informasjonskapsler

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Våre nettsider bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Vi behandler også data om hvordan du bruker nettsiden vår samles aggregert inn gjennom Google Analytics. Vi kan også lage demografiske rapporter og interesserapporter for å få en bedre forståelse av hvem brukerne våre er. Basert på disse separate og automatisk genererte oversiktene tar vi (Volkmann Øyelege & laserklinikk) avgjørelser om hvordan brukere av nettsiden vår kan få en bedre opplevelse (både når det gjelder helhetlig nettside-struktur og innhold på enkeltsider).

Jadarhus Gruppen AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater som blir klikket på. Denne informasjonen lagres aggregert i Google Analytics av Google.

Informasjon som lagres av Google Analytics blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

HubSpot

Nettsiden vår er laget i HubSpot, så om du bruker nettsiden vår og legger igjen e-postadressen din og annen informasjon på nettsiden din vil vi kunne tilpasse vår kommunikasjon og nettside til deg på tvers av økter både gjennom automatisering og manuell oppfølging. Vi vil ikke sende e-post til deg med med mindre vi har grunnlag for det, f.eks. på grunn av at du har gitt samtykke frivillig ved å fylle ut et nettsideskjema. Vi bruker også HubSpot som CRM (Customer Relationship Manager), og noterer derfor hvor du er i salgstrakten, hva du er interessert i, hva vi har sendt deg tilbud på og annen informasjon som kan være interessant for salg- og markedsføringsavdelingene i Jadarhus Gruppen AS å vite.

Informasjon som lagres av HubSpot blir lagret av HubSpot. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

Google Ads

Ved hjelp av Google Ads sine cookies måler vi om de som klikker på annonsene utfører de ønskede handlingene. Vi har også remarketing aktivert, som gjør at vi kan vise gitte annonser i Google Display Network basert på adferden til besøkende på våre nettsider.

Informasjon som lagres av Google Ads blir lagret av Google. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer.

Sosiale medier


Ved hjelp av cookies fra Facebook og LinkedIn kan vi ved hjelp av remarketing nå besøkende med annonser som vises basert på den besøkendes adferd (f.eks. kun om de har besøkt en gitt underside). Vi får også innsikt i demografisk data for våre nettsidebesøkende av de aktuelle sosiale mediene og statistikk over nettsidebruk på tvers av økter og innloggende enheter. Vi får også målt annonseresultater med cookies fra sosiale medier. I de tilfellene vi samler inn kontaktinformasjon gjennom skjema på Facebook samtykker de som fyller ut skjema til at de godtar vilkårene i denne personvernerklæringen helt frivillig.

Når kontaktinformasjon oppgis via skjema på Facebook vil denne informasjonen behandles som om den ble oppgitt på nettsiden vår. Øvrig informasjon som lagres av Facebook og LinkedIn blir lagret av Facebook og LinkedIn. Se nederst på denne siden for oversikt over hvilke cookies som settes og hvor lenge de varer

 

Sist oppdatert 19.02.19


Cookies på nettsiden

Navn

Kilde

Formål

Varighet

__hs_opt_out

HubSpot

Brukes av personvern-popup for å huske å ikke spørre om samtykke igjen.

Slettes etter 2 år

__hs_testcookie

HubSpot

Tester om den besøkende har aktivert cookies.

Slettes etter økt

hs_ab_test

HubSpot

Passer på at en bruker alltid ser den samme versjonen av en side som A/B-testes.

Slettes etter økt

hs-messages-is-open

HubSpot

Avgjør om chat skal vise på nettsiden for fremtidige besøk.

Slettes etter 30 minutter

hs-messages-hide-welcome-message

HubSpot

Når du klikker vekk velkomstbeskjeden settes en cookie som stopper beskjeden fra å vise igjen i én dag.

Slettes etter 1 dag

__hstc

HubSpot

Hovedcookien for å spore besøkende. Inneholder informasjon som domene, første besøk, nåværende besøk og øktnummer (for hver økt).

Slettes etter 2 år

hubspotutk

HubSpot

Settes for å holde styr på en brukers identitet. Sendes til HubSpot ved skjemautfylling for å slå sammen kontakter.

Slettes etter 10 år

__hssc

HubSpot

Holder styr på besøk. Brukes for å avgjøre om øktnummer og besøkstidspunkt skal oppdateres. Inneholder domene, besøkte sider og starttidspunkt.

Slettes etter 30 minutter

__hssrc

HubSpot

Når HubSpot endrer økt-cookien settes også denne cookien. Den settes til 1 og brukes for å vurdere om brukeren har nullstilt nettleseren sin. Hvis denne cookien ikke finnes når HubSpot bearbeider cookies, antar de at det er en ny økt.

Slettes etter økt

messagesUtk

HubSpot

Denne cookien settes for å gjenkjenne besøkende som har valgt å chatte via chat på nettsiden. Hvis den besøkende fortaler nettsiden før de blir lagt til som en kontakt, vil cookien bli assosiert med nettleseren deres. Dersom man kommer tilbake til siden med samme nettleser vil historiske samtaler lastes inn.

Slettes etter 2 år

__cfduid

HubSpot

Brukes for å identifisere individuelle brukere bak en delt IP-adresse.

Slettes etter 1 år

IDE

Doubleclick

Brukes for å tilpasse annonsering besøkende ser i Googles annonseprodukter basert på adferden på nettsiden.

Slettes etter 2 år

NID

Google / HubSpot

Husker brukerpreferanser, språk og filtreringsønsker.

Slettes etter 6 måneder

_ga

Google Analytics

Brukes for å skille brukere fra hverandre.

Slettes etter 2 år

_gid

Google Analytics

Brukes for å skille brukere fra hverandre.

Slettes etter 24 timer

_gat

Google Analytics

Brukes for å styre forespørselsraten.

Slettes etter 1 minutt

_gac_<property-id>

Google Analytics

Inneholder kampanjeinformasjon for brukeren. Er koblet til AdWords og måler om kampanjemål blir oppnådd.

Slettes etter 90 dager

fr

Facebook

Brukes for å tilpasse annonsering besøkende ser på Facebook basert på adferden på nettsiden.

Slettes etter økt

lidc

LinkedIn / HubSpot

Brukes for å sikre at LinkedIn-delingsknapper fungerer.

Slettes etter 1 dag

lang

LinkedIn / HubSpot

Språkinstillinger for å sikre at LinkedIn-delingsknapper fungerer.

Slettes etter 2 år

bcookie

LinkedIn / HubSpot

Brukes til nettleser-identifisering i forbindelse for å sikre at delingsknapper fungerer.

Slettes etter 1 år

UserMatchHistory

LinkedIn

Cookie som brukes for å måle annonseresultater og samle innsikt om nettsidebesøkende.

Slettes etter 6 måneder

BizoID

LinkedIn

Cookie som brukes for å måle annonseresultater og samle innsikt om nettsidebesøkende.

Slettes etter 6 måneder

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med?

Kontakt våre kompetente fagfolk.

Ta kontakt

– Ville hatt det sjøl

I hver eneste situasjon med kunder, leverandører og kollegaer skal vi spørre oss selv: “ville jeg hatt det slik selv?” For oss er det et mantra – for deg en trygghet.

KONTAKT

Jadarhus Bygg

958 00 300

Gamle Forusveien 10A
4031 Stavanger