Reklamasjon

Kundeservice

Vi forholder oss til Bustadoppføringslova som beskriver plikter og rettigheter med tanke på feil og mangler, og hva kunde og boligselger skal gjøre ved reklamasjonssaker.

Dersom det er noe ved den nye boligen din du ønsker å reklamere på, gjøres det via skjemaet under her. Feil bruk eller manglende vedlikehold og etterbehandlig, er ikke reklamasjonsbetinget. Kostnader ved innmeldt mangel som ikke skyldes feil med produktet, kan bli fakturert.

Ved større hendelser

Skjer det noe som krever umiddelbar utrykning, bør du kontakte brannvesen, rørlegger, elektriker eller lignende for hjelp. Ta eventuelt kontakt med forsikringsselskapet ditt.